قانون نسبت طلایی در عکاسی

قانون نسبت طلایی در عکاسی

نسبت طلایی یکی از مباحث جذاب و در عین حال کمی گیج کننده در هندسۀ ریاضی است که استفاده از آن در طبیعت، هنر، موسقی، معماری و طراحی بسیار رایج می‌باشد. این نسبت تقریباً برابر با 1.618 بوده و در بیانی ساده از تقسیم یک خط به دو قسمت به دست می‌آید؛ به گونه‌ای که …

قانون نسبت طلایی در عکاسی ادامه »