عکاسی طبیعت یا منظره

عکاسی طبیعت یا منظره

عکاسی طبیعت یا عکسبرداری از منظره از جمله سبک های بسیار جذاب و دلنشین عکاسی می‌باشد. البته عکاسی از منظره تنها محدود به عکسبرداری از غروب آفتاب و درختان جنگل نمی‌شود و گستردگی بسیار زیاد و در عین حال زیبایی دارد. این نوع عکاسی از چالش های خاص و نسبتاً دشواری برخوردار است. به طوری …

عکاسی طبیعت یا منظره ادامه »