عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی

عکاسی خیابانی از جمله شاخه های عکاسی می‌باشد که امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است. تعاریف متعددی در رابطه با این نوع حوزه عکاسی وجود دارد اما اگر بخواهیم آن را به طور کلی توصیف کنیم می‌توانیم بگوییم که عکاسی خیابانی فقط مستند زندگی انسان است. با اینحال از چالش های بسیاری برخوردار است. عکاسی …

عکاسی خیابانی ادامه »