جنسیت سازی در طراحی لباس

جنسیت سازی در طراحی لباس

جنسیت سازی لباس یکی از مباحث بسیار مهم در طراحی لباس می‌باشد. درواقع هنگامی که مخاطب و یا خیاط، طرح لباس شما را می‌بیند، باید متوجه جنس پارچه موردنظر شما در لباسی که طراحی کرده‌اید، شود. برای مثال باید متوجه شود که جنس پارچۀ لباس، مخمل است و یا ساتن. شما علاوه بر آنکه باید …

جنسیت سازی در طراحی لباس ادامه »